AKTUELLT

God fortsättning på 2023, nu finns programmet här på hemsidan.


Och det är god tid att betala medlemsavgiften! Föreningens  plusgiro 491 67 24-0

Medlemsavgift 100 kronor per vuxen medlem.