Härryda Hemslöjdsförening

VÄLKOMMEN TILL HÄRRYDA HEMSLÖJDSFÖRENING

Härryda Hemslöjdsförening startade 1985 och är en ideell förening.


Föreningen är för alla som är intresserade av hemslöjd och hantverk. Dess mål är att främja hemslöjden och sprida kunskap om gamla hemslöjdstraditioner och ge inspiration till medlemmarna.

Genom föredrag, undervisning och utbyte av erfarenheter inom föreningen försöker vi nå vårt mål.


Varje år ordnas en julutställning med försäljning där slöjd av hög kvalitet visas. Samarbete sker med olika föreningar i och utanför kommunen.


Medlemsantalet är nu ca 39.

Många medlemmar arbetar aktivt i föreningen, andra enbart stödjande. Alla är lika välkomna.


Medlemsavgiften är för vuxen 100 kronor och för ungdomar gratis.


Meila eller ring någon i styrelsen om du vill bli medlem och betala medlemsavgiften till plusgiro 491 67 24-0Styrelse 2023


Ordförande          Bengt Manfredsson            0705-945485

                             b.manfredsson@telia.com


Vice ordf.             Elisabeth Ekström               0703-918703

                             b.e.ekstrom@telia.com

   

Sekreterare         Pirkko Aitman                       0733-941962

                             pirkkoaitman@gmail.com


Kassör                Elisabeth Pellmyr                   072-0093820

                            elisabeth.pellmyr@gmail.com


Ledamöter         Ann-Catherine Maerz             0704-326029

                           flisa5000@gmail.com


                            Mari Bengtsson                     0709-601965

                            bengtsson.mari@gmail.com


                Marianne Sjöberg                 0767-610798

                marianne.sjoberg47@gmail.com