Härryda Hemslöjdsförening

VÄLKOMMEN TILL HÄRRYDA HEMSLÖJDSFÖRENING

Härryda Hemslöjdsförening startade 1985 och är en ideell förening.


Föreningen är för alla som är intresserade av hemslöjd och hantverk. Dess mål är att främja hemslöjden och sprida kunskap om gamla hemslöjdstraditioner och ge inspiration till medlemmarna.

Genom föredrag, undervisning och utbyte av erfarenheter inom föreningen försöker vi nå vårt mål.


Varje år ordnas en julutställning med försäljning där slöjd av hög kvalitet visas. Samarbete sker med olika föreningar i och utanför kommunen.


Medlemsantalet är nu ca 45.

Många medlemmar arbetar aktivt i föreningen, andra enbart stödjande. Alla är lika välkomna.


Medlemsavgiften är för vuxen 100 kronor och för ungdomar gratis.


Meila eller ring någon i styrelsen om du vill bli medlem och betala medlemsavgiften till plusgiro 491 67 24-0Styrelse 2022


Ordförande          Bengt Manfredsson           0705-945485

                             b.manfredsson@telia.com


Vice ordf.             Ann-Catherine Maerz          0704-326029

                             flisa5000@gmail.com

                           


Sekreterare         Pirkko Aitman                      0733-941962

                             pirkkoaitman@gmail.com


Kassör                Elisabeth Pellmyr                   072-0093820

                            elisabeth.pellmyr@gmail.com


Ledamöter            Elisabeth Ekström                0703-918703

                              b.e.ekstrom@telia.com


                              Mari Bengtsson                    0709-601965

                              bengtsson.mari@gmail.com


                   Marianne Sjöberg                0767-610798

                   marianne.sjoberg47@gmail.com