UTFLYKTER

Andra utflykten i vår går till Boråstorpet och Slöjdstämma.

Samåkning i egna bilar. 

Anmälan senast 6 maj till styrelsen!