Böcker

VÅRA BÖCKER

 

Vi har stort antal böcker i föreningen, de kan lånas hem av medlemmarna. 

Senaste tillkomna böckerna saknas på listan. Jag uppdaterar allteftersom.

Ring styrelsen om du vill låna, på grund av branden i Kulturhuset har vi ingen fast plats för böckerna än.