Härryda Hemslöjdsförening

VÄLKOMMEN TILL

HÄRRYDA HEMSLÖJDSFÖRENING

Härryda Hemslöjdsförening startade 1985 och är en ideell förening.

 

Föreningen är för alla som är intresserade av hemslöjd och hantverk. Dess mål är att främja hemslöjden och sprida kunskap om gamla hemslöjdstraditioner och ge inspiration till medlemmarna.

Genom föredrag, undervisning och utbyte av erfarenheter inom föreningen försöker vi nå vårt mål.

 

Varje år ordnas en julutställning med försäljning där slöjd av hög kvalitet visas. Samarbete sker med olika föreningar i och utanför kommunen.

 

Medlemsantalet är nu ca 100.

Många medlemmar arbetar aktivt i föreningen, andra enbart stödjande. Alla är lika välkomna.

 

Medlemsavgiften är för vuxen 100 kronor och för ungdomar gratis.

 

Meila eller ring någon i styrelsen om du vill bli medlem och betala medlemsavgiften till plusgiro 491 67 24-0

 

 

Styrelse 2018

 

Ordförande Bengt Manfredsson 0705-945485

b.manfredsson@telia.com

 

Vice ordf. Ann-Catherine Maerz 0704-326029,, 031-916978

ann.maerz@telia.com

 

Sekreterare Pirkko Aitman 0733-941962

pirkkoaitman@gmail.com

 

Kassör Elisabeth Pellmyr 031-88 55 05

elisabeth.pellmyr@gmail.com

 

Ledamöter Elisabeth Ekström 0703-918703, 031-918754

b.e.ekstrom@telia.com

 

Mari Bengtsson 0709-601965, 031-918602

bengtsson.mari@gmail.com

 

Marianne Sjöberg 0767-610798

marianne.sjoberg@compaqnet.se