Härryda Hemslöjdsförening

Härryda Hemslöjdsförening startade 1985 och är en ideell förening.

 

Föreningen är för alla som är intresserade av hemslöjd och hantverk. Dess mål är att främja hemslöjden och sprida kunskap om gamla hemslöjdstraditioner och ge inspiration till medlemmarna.

Genom föredrag, undervisning och utbyte av erfarenheter inom föreningen försöker vi nå vårt mål.

 

Varje år ordnas en julutställning med försäljning där slöjd av hög kvalitet visas. Samarbete sker med olika föreningar i och utanför kommunen.

 

Medlemsantalet är nu ca 100.

Många medlemmar arbetar aktivt i föreningen, andra enbart stödjande. Alla är lika välkomna.

 

Medlemsavgiften är för vuxen 100 kronor och för ungdomar gratis.

 

Meila eller ring någon i styrelsen om du vill bli medlem och betala medlemsavgiften till plusgiro 491 67 24-0

 

 

VÄLKOMMEN TILL

HÄRRYDA HEMSLÖJDSFÖRENING